Aanleiding Werkzaamheden

De riolering in de Vogelbuurt-Zuid is aan vervanging toe. Nadat in de afgelopen 1,5 jaar de riolering  in de Vogelbuurt-Noord is vervangen, is nu het zuidelijk deel aan de beurt.

Wat gaan we precies doen?

Namens de gemeente Sliedrecht gaan wij de riolering daar waar nodig vervangen of relinen. Met relinen renoveren en repareren we leidingsystemen zonder hak- en breekwerk. Waar we de riolering vervangen gaat de straat open en vervolgens weer dicht met gebruik van de bestaande bestrating. In het voorjaar van 2022 organiseert de gemeente inloopmomenten om samen met u te kijken naar de inrichting van de openbare ruimte (bestrating, parkeren, groen). De gemeente legt dan een ontwerp aan u voor. Pas als alle werkzaamheden rond riolering en het warmtenet klaar zijn wordt de openbare ruimte in de wijk definitief opnieuw ingericht.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden in een werkvak kunt u niet parkeren in dit gebied. Een parkeerplaats op uw eigen erf is binnen dat werkvak niet bereikbaar, zo ook eventuele elektrische laadplekken. Om grote parkeerhinder te voorkomen gaan wij op tien verschillende locaties in de wijk tijdelijke parkeervoorzieningen treffen. De  parkeervoorzieningen worden gemaakt in de verschillende fases en zijn aangegeven in de faseringskaart met P1 tot en met P10. Heeft u een mindervalide parkeerplaats of bent u slecht ter been? Neemt u dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een passende oplossing zodat u uw woning goed kunt bereiken. 

Huisafval

Wanneer uw straat is opengebroken, vragen wij u om uw vuilcontainer aan het begin of aan het eind van het werkvak neer te zetten zodat de vuilophaaldienst deze kan bereiken. De exacte locaties delen wij op de BouwApp.

Werkzaamheden van derden

Tijdens het project worden er ook werkzaamheden uitgevoerd door de nutsbedrijven. Namens Oasen en Stedin gaat Van Vulpen werkzaamheden uitvoeren aan de waterleiding. Stedin gaat gelijktijdig werkzaamheden uitvoeren aan de laagspanningskabels. Zij informeren u daar zelf over. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden van de nutsbedrijven? Neem dan contact op met de desbetreffende aannemer. 

Geluidsoverlast

Wij houden in de fasering en planning rekening met zo min mogelijk verkeersbewegingen van ons materieel. 

Wij gebruiken geluidsarme bronbemalingspompen die wij ’s nachts uitschakelen. 

Wij maken voornamelijk gebruik van elektrisch materieel en laten wij deze niet onnodig draaien.

Hinder stofoverlast

Wij houden het zandige materiaal in droge tijden en bij veel wind zoveel mogelijk nat. 

Wij gebruiken bij het paszagen van bestratingsmateriaal water.

Verkeershinder & Bereikbaarheid

Wij stellen een verkeersplan op waar de omleidingen, verkeersborden en veiligheidsvoorzieningen beschreven worden. 

Wij houden rekening met de bedrijven in de wijk en treffen waar nodig voorzieningen om deze bereikbaar te houden. 

Per fase zijn er meerder uitvalswegen vanuit de wijk. Wij zorgen ervoor dat er altijd minimaal één toegankelijk is. 

Wij zorgen er voor dat hulpdiensten altijd vrij toegang krijgen. 

Wij garanderen de bewoners dat zij hun woning altijd kunnen bereiken. Via het bestaande trottoir of door het toepassen van loopschotten. 

Wij zetten het werkvak waar wij werken altijd af met hekwerk en verzoeken wij fietsers om af te stappen. 

Wij onderhouden contact met bewoners die (grote) verbouwingen willen uitvoeren aan hun woning, zodat zij bereikbaar zijn. 

Wij maken gebruik van één opslaglocatie. 

Wij voeren vrijkomenden materialen direct af.