Algemene Projectgegevens

Project Herinrichting Vogelbuurt-Zuid
Werkzaamheden Rioolwerkzaamheden
Fase A – Omgeving Zwaluwstraat September 2023 – Maart 2024
Fase B – Omgeving Leeuweriksingel Maart 2024 – Oktober 2024
Fase C – Omgeving Roerdompstraat Oktober 2024 – November 2024
Periode September 2023 – December 2024
Opdrachtgever
Logo Gemeente Sliedrecht
Aannemer

Projectgegevens

Aanleiding werkzaamheden
De riolering in de Vogelbuurt-Zuid is verouderd en dit zorgt, vroeg of laat, voor problemen. Nadat in 2022 de werkzaamheden stopten gaan we nu het werk in de wijk Vogelbuurt-Zuid afmaken.  

Wat gaan we precies doen?
Namens de gemeente Sliedrecht gaan wij de riolering daar waar nodig vervangen of relinen. Met relinen renoveren en repareren we leidingsystemen zonder hak- en breekwerk. Waar we de riolering vervangen gaat de straat helemaal open en vervolgens weer dicht met het gebruik van de bestaande bestrating.  

In de toekomst wordt u betrokken bij de reconstructie van de Vogelbuurt-Zuid. De gemeente kijkt samen met u naar de inrichting van de openbare ruimte (bestrating, parkeren, groen) en legt een ontwerp aan u voor. Deze werkzaamheden gaan starten als al het werk rond de riolering en het warmtenet klaar is en de straat om deze reden niet meer open hoeft. 

Bereikbaarheid

Parkeren – Tijdens de werkzaamheden in een werkvak kunt u niet parkeren in dit gebied. Ook een parkeerplaats op uw eigen terrein is dan niet bereikbaar, zo ook eventuele elektrische laadplekken. Om grote parkeerhinder te voorkomen maken wij op tien verschillende locaties in de wijk tijdelijke parkeervoorzieningen. In fase A realiseren wij 6 verschillende parkeerplaatsen, aangegeven op de faseringskaart onder het kopje planning & fasering. In fase B realiseren wij 4 andere parkeerplaatsen, deze locaties communiceren wij voor de start van fase B.

Met deze extra parkeerplaatsen vangen wij de weggevallen parkeerplaatsen op. Tijdens het gehele project bieden wij evenveel óf meer parkeerplaatsen aan dan in de huidige situatie. Heeft u een mindervalide parkeerplaats of bent u slecht ter been? Neemt u dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een passende oplossing zodat u uw woning goed kunt bereiken. Natuurlijk komt uw parkeerplaats weer terug op dezelfde plek na de werkzaamheden.

Verkeershinder – Via De BouwApp houden wij u op de hoogte van de actuele verkeerssituatie. Onderstaande punten geven wij extra aandacht: 

● Wij houden rekening met de bedrijven in de wijk en treffen waar nodig voorzieningen om deze bereikbaar tehouden. 

● Per fase zijn er meerdere toegangswegen naar en van de wijk. Wij zorgen ervoor dat er altijd minimaal één toegankelijk is. 

● Wij zorgen ervoor dat hulpdiensten altijd vrij toegang krijgen. 

● Wij garanderen de bewoners dat zij hun woning altijd te voet kunnen bereiken. Via het bestaande trottoir of door het toepassen van loopschotten. 

● Wij zetten het werkvak waar wij werken altijd af met hekwerk en verzoeken fietsers om af te stappen. 

● Wij onderhouden contact met bewoners die (grote) verbouwingen willen uitvoeren aan hun woning, zodat zij bereikbaar zijn. 

● Wij maken gebruik van één opslaglocatie. Zo nodig slaan wij tijdelijk  materiaal op rondom de werkvakken waar wij aan het werk zijn. 

● Wij voeren vrijkomende materialen direct af. 

Mocht er voor u hinder ontstaan dan kunt u altijd contact opnemen met onze omgevingsmanager.